Tarieven, voorwaarden & klachten

Tarieven

Het is voor een kleinschalige praktijk lastig om tegemoet te komen aan de voorwaarden van de zorgverzekeraars. Bovendien wil ik kleinschalig en persoonlijk kunnen blijven, zonder inspraak van een zorgverzekeraar t.a.v. wat en hoe er geboden wordt. Dit houdt ook in dat deze geen diagnoses over je te horen krijgt. Deze kunnen wel besproken worden, maar slechts om je klachten een naam te geven t.b.v. de behandeling ervan.

Met deze manier van werken kan ik flexibeler plannen waardoor er nauwelijks een wachtlijst bestaat en kunnen we persoonlijker afstemmen waar je graag hulp bij krijgt en op welke manier. Een nadeel is misschien dat het daarom niet mogelijk is om behandeling vergoed te krijgen van je zorgverzekeraar. Per gesprek wordt EUR 95 gevraagd. Vergeet niet, dat je bij een reguliere GGZ-instelling eerst ook je eigen risico verbruikt (EUR 385 – EUR 885).

Voor supervisanten geldt een ander tarief, daarvoor verzoek ik contact met mij te zoeken.

Afzeggen

Het kan zijn dat je een keer niet kan komen op onze afspraak. Als je dit 24 uur van tevoren doet, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Wanneer dit later is dan 24 uur van tevoren, dan zal ik EUR 30 in rekening brengen.

Klachten

Als je vindt dat je niet goed genoeg geholpen bent, dan hoop ik dat we dit samen kunnen bespreken. Als je het gevoel hebt dat dit niet mogelijk is of dat ons gesprek niet het juiste resultaat op heeft geleverd, dan kun je gebruik maken van: