Traumabehandeling

Waarom een van deze behandelingen?

Ieder maakt wel eens nare gebeurtenissen mee in zijn leven, en gelukkig verwerken we de meeste hiervan zelf. Soms lukt dat niet en blijf je last houden van deze gebeurtenissen, bijvoorbeeld een ongeluk, gepest zijn, misbruik of mishandeling. Je hebt er bijvoorbeeld nachtmerries over, ziet het steeds weer voor je, denkt er steeds aan terwijl je dit niet wilt, reageert heftig in situaties in het hier en nu die aan de gebeurtenis doen denken, etc. Als deze nare ervaringen in je dagelijkse leven nog steeds invloed hebben, kan een vorm van behandeling als Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) of WRITEjunior helpen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Met deze behandelingen probeert een therapeut je te helpen om de herinneringen aan deze nare gebeurtenissen te verwerken, eigenlijk rustig op te bergen in je hoofd. Het doel daarvan is om je klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

* EMDR

Bij EMDR wordt in de behandeling gevraagd om terug te denken aan de gebeurtenis en hier een beeld van te vormen. Je focust je daarna op de spanning die het beeld nu nog oproept en krijgt tegelijk een afleiding van de therapeut.  Dit kan het met de ogen volgen van een hand of lamp zijn, het volgen van geluidjes of voelen van tril-eitjes in je handen. Doorgaans komt er een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke reacties op gang. Door tegelijk de afleiding te krijgen, vervaagt de intensiteit van de nare ervaring steeds meer, totdat het beeld geen spanning meer oproept. Je zal niet vergeten wat er is gebeurd, maar kunt er rustiger aan terugdenken.

* BEPP

BEPP sluit aan bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen. Met deze behandeling wordt geholpen om pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. In principe bestaat de behandeling uit 16 sessies. Tijdens de sessies wordt na uitleg over de klachten en de relatie met het trauma, imaginaire exposure gestart. Hiermee wordt teruggegaan naar de traumatische ervaring om verdriet en boosheid toe te laten. Ook door te schrijven komen belangrijke gevoelens voor de verwerking aan bod. Zodra de klachten aanzienlijk verminderd zijn, wordt aandacht gegeven aan de impact van het trauma op je leven en op wat je ervan kunt leren. BEPP wordt afgesloten met een afscheidsritueel.

* WRITEjunior

WRITEjunior is een schrijftherapie. Je gaat je verhaal samen met de therapeut gedetailleerd opschrijven. Je schrijft over de feiten en de daarbij behorende gedachten en gevoelens. De therapeut helpt je gevoelens en gedachten te verwoorden en deze opnieuw te koppelen aan het verhaal over de traumatische ervaringen. Ook wordt samen gezocht op welke manier je tegen de vervelende gebeurtenissen kan aankijken, zodat je een gevoel van controle over je leven terugkrijgt. Beschrijven hoe je hier mee om kunt gaan in het heden en de toekomst, is daarbij belangrijk. Uiteindelijk heb je een belangrijk verhaal geschreven, daar plaatjes en/of foto’s bij gemaakt en heeft het maken hiervan je geholpen om deze gebeurtenissen rustig in je hoofd op te bergen. Je hebt een mooi verhaal of boek gemaakt wat je kunt delen met andere belangrijke mensen in je leven, zodat ze je hiermee bijvoorbeeld kunnen steunen en gemakkelijker begrijpen.

Wat zegt onderzoek hierover?

BEPP en EMDR zijn effectieve psychotherapieën gebleken bij de behandeling van PTSS.

Ook over WRITEjunior is wetenschappelijk onderzoek gedaan. WRITEjunior blijkt even effectief als EMDR op korte en lange termijn.

Duur van behandeling

Zowel EMDR als WRITEjunior kan kort duren als het om een eenmalige ingrijpende gebeurtenis gaat. Dan zijn mensen vaak na een paar gesprekken (4-5 sessies) in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Als het om meerdere gebeurtenissen gaat, kan het wat langer duren. Hierover maken we afspraken met elkaar.

BEPP duurt over het algemeen 16 sessies. Hierin is naast de verwerking van het trauma, ook ingegaan op de betekenisverlening ervan en aandacht voor het leven na de traumatische gebeurtenis.

Filmpjes en meer informatie

In dit filmpje kun je in het kort zien wat EMDR inhoudt.

En dit filmpje en dit filmpje zijn speciaal gemaakt voor de EMDR-behandeling van kinderen.

Als je meer wilt weten over EMDR of nog andere filmpjes erover wilt zien, bezoek dan deze website van de vereniging EMDR Nederland.

Voor meer informatie over WRITEjunior kun je op deze website terecht.